Akash

AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 10kg
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 10kg Rice & Rice Products
Orez Basmati 10kg – Akash Ingrediente: orez...
136,00 RON
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 20kg 18%
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 20kg Rice & Rice Products
Orez Basmati 20kg – Akash Ingrediente: orez...
300,00 RON
245,00 RON
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 2kg
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 2kg Rice & Rice Products
Orez Basmati 2kg – Akash Ingrediente: orez...
30,00 RON
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 5kg
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 5kg Rice & Rice Products
Orez Basmati 5kg – Akash Ingrediente: orez...
75,00 RON