Basmati

AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 10kg
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 10kg Orez si Faina
Orez Basmati 10kg – Akash Ingrediente: orez...
136,00 RON
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 20kg 18%
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 20kg Orez si Faina
Orez Basmati 20kg – Akash Ingrediente: orez...
300,00 RON
245,00 RON
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 2kg
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 2kg Orez si Faina
Orez Basmati 2kg – Akash Ingrediente: orez...
30,00 RON
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 5kg
AKASH Basmati Rice (Orez Basmati) 5kg Orez si Faina
Orez Basmati 5kg – Akash Ingrediente: orez...
75,00 RON
Kohinoor Gold Basmati Rice (Orez Basmati Gold) 10kg NOU 5%
Kohinoor Gold Basmati Rice (Orez Basmati Gold) 10kg Orez si Faina
Orez Basmati Gold 10kg – Kohinoor...
170,00 RON
160,00 RON
Kohinoor Gold Basmati Rice (Orez Basmati Gold) 5kg NOU 10%
Kohinoor Gold Basmati Rice (Orez Basmati Gold) 5kg Orez si Faina
Orez Basmati Gold 5kg – Kohinoor...
95,00 RON
85,00 RON
TOPOP Mamra Basmati/Puffed Rice (Orez Expandat) 200g NOU
TOPOP Mamra Basmati/Puffed Rice (Orez Expandat) 200g Orez si Faina
Orez Expandat 200g - Topop Ingrediente: orez...
15,00 RON
TRS Rice Basmati (Orez Basmati ) 2kg
TRS Rice Basmati (Orez Basmati ) 2kg Orez si Faina
Orez Basmati 2 kg - TRS Ingrediente: orez...
40,00 RON
TRS Rice Basmati (Orez Basmati) 500g
TRS Rice Basmati (Orez Basmati) 500g Orez si Faina
Orez Basmati 500g - TRS Ingrediente: orez...
10,00 RON